WOODFIELD / V-TORBEN JOHANSEN

Naturen i glimt


Den Danske Natur

Med vores naturside,vil vi prøve at favne så bredt som muligt, naturen i Danmark er meget unik med vores fire årstider, som vi vil bevæge os rundt i gennem hele året.
Det være sig planter, dyrelivet både det der er jagtbart og det der ikke må jages. Klik på linket så kommer du til Skov og Naturstyrelsen.

Vores naturlige skraldespand


Ulven i Danmark

Skal den blive ?
Ja det skal den og hvorfor fordi den ikke er en invasiv art, det er den ikke fordi den for mange år siden hørte til danske fauna, den er op gennem årene blevet bortskudt. 

 


Skriv en kommentar

* = KrævesTidligere kommentarer


Isfuglen

Isfuglen er vel nok en af de smukkeste fugle vi har i den danske natur den kan bla, ses i Tryggevælde å, Køge å området, jeg har selv set den ved Hastrup søen i Hastrup vest.


Solsort

Solsorten er en af de almindelige fugle i Danmark, som yngler i villa haverne i buske og hække, dog har  den en alvorlig fjende i husskaden, som stjæler dens æg. Skadden findes i stort antal.


Anemoner

De smukke hvide anemoner er skovens forårsbebuder


Vandstæren

Vandstær er en 18 centimeter stor spurvefugl, der yngler ved stærkt strømmende floder og vandløb. I Danmark er arten en meget sjælden ynglefugl og træffes oftest som gæst fra Sverige og Norge.